Libertarisme zonder ongelijkheid

Libertarisme zonder ongelijkheid is een idee van Michael Otsuka. Hij schreef daarover het boek Libertarianism without inequality. In dit boek wordt aangetoond dat het mogelijk is om een hoge mate van zelfbeschikking te combineren met een hoge mate van gelijkheid.

Hoewel de methode die in het boek beschreven wordt theoretisch van aard is, is het streven naar gelijkheid zonder bemoeizucht een belangrijk idee.